LA NOSTRA ESCOLA DE MÚSICA

L'Escola de Música i Art funciona des de 1995.
És un centre educatiu reconegut per la Generalitat i ofereix estudis de Grau Elemental de Música.


Les especialitats que s'ofereixen són:
Iniciació Musical.
Estudis Elementals de Música.
Estudis de Perfeccionament (Nivell professional).
Tots els instruments de banda i orquestra.
Taller de Cor infantil i Cor de Persones Adultes.
Taller de Guitarra.
Instruments tradicionals: Dolçaina i Tabalet.
Tallers de música Moderna: Guitarra i Baix elèctric, Bateria, Orgue electrònic i Cant Modern.

per a Contactar: telèfon 96.273.81.31
(dilluns, dimecres o divendres de 18h a 20h)