2008/12/18

L'ASSEMBLEA GENERAL DEIXA POQUES NOVETATS

Dissabte 13 de desembre, a les 19h, es va celebrar l'assemblea de 2008 de la societat.
En aquesta assemblea es va aprovar la liquidació del període "gener a 31 d'agost de 2008" i s'acordà realitzar a partir d'ara els tancaments -mentres no hi haja una altra ordre- seguint els períodes de curs/temporada i no el d'any natural.
També es va aprovar el pressupost per a la temporada 2008-09 que ascendeix a 217.662,18 €.
El punt de la renovació de la Junta Directiva quedà solucionat amb el manteniment de la composició de la junta actual a la qual se li afegeixen dos nous membres i el compromís de recanvi en els càrrecs que es portarà a cap, en breu, en la Primera Junta que es celebre després de l'Assemblea, tal com marquen els estatuts de l'Ateneu.
S'acordà actualitzar la base de dades de socis i simpatitzants i veure la manera que els socis que tinguen correu electrònic li'l passen a la societat per tal d'ampliar el volum de contactes via internet i anar rebaixant l'ús del paper.
Entre les propostes que es van llançar i que la junta va a intentar gestionar està demanar-li a l'Ajuntament que es retorne els diners pagats en concepte de licència d'obres via una subvenció compensatòria. Altres societat municipals sembla que han tingut eixa gràcia. I fer el mateix amb hisenda: demanar la devolució de l'IVA suportat. El temps dirà si aquestes propostes tenen un resultat positiu.